J.M. Diener’in Eski Antlaşma’ya Dair Düşünceler kitabında yayımlanan “Çerçevesiz Olmaz: Derin Bir Kutsal Kitap Anlayışı için […]
Yargı kavramı, basitçe, bir şeyin belirli ölçütlere göre değerlendirilmesi anlamına gelir. Kutsal Kitap’taki ölçütler her zaman […]
Kutsal Kitap’ta yaratılış öğretisi, Yaratılış Kitabı’nın ilk iki bölümünde ele alınır ve Kutsal Kitap boyunca vurgulanır […]
Bazen imanlılar topluluğu içinde başgösteren, bazen de dışarıdan topluluğa müdahale eden bu kişiler hakkında hem İsa […]
“Tanrı bilinebilir mi”, “eğer bilinebilirse, nasıl” soruları insanların en çok yanıt beklediği sorulardandır. Kutsal Kitap, bu […]
Kilisede dünya genelinde uygulanmasına ve Mesih tarafından buyrulmasına rağmen vaftiz, Hıristiyanlık’taki farklı akımlar tarafından farklı biçimlerde […]
Umut kavramı, özellikle Yeni Antlaşma’da belirsiz beklentileri değil, henüz gerçekleşmemiş kesin gerçeklikleri ifade etmektedir. Eski Antlaşma’da […]
İncil’in Matta kısmının son bölümünde, 28:18-19 ayetlerinde İsa, göğe alınmadan önce öğrencilerine son bir buyruk verir: […]
Sözlük, “tövbe’yi”, “bir kötülüğü bir daha yapmamaya söz vermek” şeklinde tanımlar. Ancak bu tanım, Tanrı’yla insan […]
Tapınma, “Tanrı’yla doğru bir şekilde bağlantı kurmak veya karşılaşmak” olarak tanımlanabilir. Kutsal Kitap’a göre Tanrı her […]