“Tanrı bilinebilir mi”, “eğer bilinebilirse, nasıl” soruları insanların en çok yanıt beklediği sorulardandır. Kutsal Kitap, bu soruları insansal deneyimler veya dinsel yöntemler yoluyla yanıtlamaz; bunu kendini çeşitli yollarla açıklamayı seçen Tanrı’ya bırakır. Tanrı kendini tanıtmasaydı, kimse O’nun var olup olmadığını, özelliklerini veya amaçlarını bilemezdi. Kutsal Kitap’a göre Tanrı’yı “bilme”nin nihai kaynağı akıl değil, vahiydir; akıl, vahyi anlamak için bir araçtır. Kutsal Kitap, tanrısal gerçeğin haznesidir. Vahyin ne zaman ve nasıl verileceğini Tanrı belirler. İnsanın, Tanrı’nın bütün yaptıklarını ve eylemlerini tam ve doğru biçimde anlayabilmesi için kendisine iletilmesi gereklidir; vahyin de amacı budur.

Teologlar vahyi iki kategoriye ayırırlar: Genel vahiy, Tanrı hakkında herkese, her zaman ve her yerde açık olan bilgidir. Tanrı’nın tarih boyunca doğa ve insan vicdanı aracılığıyla kendini tanıttığı eylemlerdir (Mez. 19:1-6; Elç. 14:15; 17:24-31; Rom. 1:18-21). Tanrı’nın varlığını, gücünü, bilgeliğini ve iyiliğini gözler önüne seren bu vahiy kurtuluş sağlamaz; ancak genel vahyi görmezden gelen insanların Tanrı’nın önünde “özürleri yoktur” (Rom. 1:20-22). Özel vahiy ise, Tanrı’nın doğrudan konuşması ve insana görünmesi, rüyalar ve görümler, mucizeler ve en nihayetinde İsa Mesih ve Kutsal Yazılar’dan oluşur. Belirli insanlara belirli bir amaç için verilen ve kurtuluşa götüren bilgidir. İsa Mesih Tanrı’nın mükemmel ve nihai vahyidir. Mesih’le ilgili bilginin kaynağı Kutsal Kitap olduğuna göre bugünkü imanlılar için özel vahyin nihai adresi Kutsal Kitap’tır. Tanrı Kutsal Ruhu’yla, Kutsal Kitap’ı okuyup araştıran imanlılara kendini açıklar, tanıtır. Tanrı’nın vahyi, kişisel deneyimlerle (Mesih ve O’nun kurtarış sağlayan eylemi gibi) olduğu kadar çeşitli anlatım şekilleriyle de (yasa, öykü, mektup, şiir, peygamberlik, mezmur vs.) de ifade edilebilir (Yu. 1:14-18; İbr. 1:1-8; 1Yu. 1:5-2:2).

Kutsal Kitap ayetleri bibleserver.com web sitesinde yeni bir pencerede açılacaktır.

Kaynak: Açıklamalı Kutsal Kitap. (İstanbul: Yeni Yaşam Yayınları, 2010) s. 1653.

Telif Hakları © 2010 Yeni Yaşam Yayınları. İzin ile kullanılmıştır.