Yargı Yargı kavramı, basitçe, bir şeyin belirli ölçütlere göre değerlendirilmesi anlamına gelir. Kutsal Kitap’taki ölçütler her […]
Yaratılış Kutsal Kitap’ta yaratılış öğretisi, Yaratılış Kitabı’nın ilk iki bölümünde ele alınır ve Kutsal Kitap boyunca […]
Yanlış Öğretiler Yayanlar Bazen imanlılar topluluğu içinde başgösteren, bazen de dışarıdan topluluğa müdahale eden bu kişiler […]
Vahiy “Tanrı bilinebilir mi”, “eğer bilinebilirse, nasıl” soruları insanların en çok yanıt beklediği sorulardandır. Kutsal Kitap, […]
Vaftiz Kilisede dünya genelinde uygulanmasına ve Mesih tarafından buyrulmasına rağmen vaftiz, Hıristiyanlık’taki farklı akımlar tarafından farklı […]
Umut Umut kavramı, özellikle Yeni Antlaşma’da belirsiz beklentileri değil, henüz gerçekleşmemiş kesin gerçeklikleri ifade etmektedir. Eski […]
Üçlübirlik – Üçlük İncil’in Matta kısmının son bölümünde, 28:18-19 ayetlerinde İsa, göğe alınmadan önce öğrencilerine son […]
Tövbe Sözlük, “tövbe’yi”, “bir kötülüğü bir daha yapmamaya söz vermek” şeklinde tanımlar. Ancak bu tanım, Tanrı’yla […]
Tapınma Tapınma, “Tanrı’yla doğru bir şekilde bağlantı kurmak veya karşılaşmak” olarak tanımlanabilir. Kutsal Kitap’a göre Tanrı […]
Tanrı’nın Yüceliği “Tanrı’nın yüceliği (görkemi)”, Tanrı’nın sıfatlarının görünür veya işitilir hale gelmesi olarak açıklanabilir (bkz. Çık. […]