Umut

Umut kavramı, özellikle Yeni Antlaşma’da belirsiz beklentileri değil, henüz gerçekleşmemiş kesin gerçeklikleri ifade etmektedir. Eski Antlaşma’da Mesih’in çağıyla ilişkili olarak gelecekteki bir diriliş umudundan söz edilir. Yeni Antlaşma’da umut, gelecekteki gerçekliklere, özellikle kurtuluşun nihai sonuçlarına dayanmaktadır (örn. doğruluk, diriliş bedeni). Mesih imanlısının umudu, Mesih’in dirilişi sayesinde kesinliğe kavuşmuştur (Rom. 5:2-5; 8:18-30; 12:12; 15:13; 1Ko. 13:13; İbr. 6:11,18; 1Pe. 1:3-4; 3:15; Gal. 5:5; Ef. 1:18-20).

Kutsal Kitap’ta umut, sabırlı bekleyişi de ifade eder ve Kutsal Kitap’ta açıklanan iman ve sevinçle yakından ilişkilidir. Tanrı’nın geçmişte insanın iyiliği uğruna yaptıklarına inanmak, gelecekte yapacağını vaat ettiği her şeyi umutla beklemeyi gerektirir. Hissedilmez ve görülmezler, bu yüzden umut imana bağlıdır. Umut ve iman, özellikle karşılaşılan acılar, hayalkırıklıkları ve sıkıntılar karşısında Kutsal Kitap’ta Tanrı hakkında bildirilen gerçekleri elle tutulur hale getirir ve güçlendirir. Tanrı, imanlının umudunun ve imanının denemeler yoluyla güçlenmesi amacıyla, verdiği vaatlerin gerçekleşme süresini imanlının beklentisine denk tutmayabilir. Bütün bu acılar ve sıkıntılar insanın bu dünya için değil, gözle görülmeyen bir dünya için yaratıldığını gösterir ve o dünyaya yönelik umudu ve özlemi alevlendirir. İmanlılar Tanrı’nın kendilerine gelecekle ilgili vaatlerine umut bağladığında, yaşamlarını pak biçimde sürdürmeye artan ölçüde istek duyar ve karşılaştığı güçlüklerde güvenle kendini Tanrı’ya teslim eder. İmansızların umutları sadece bu dünyaya aittir; çünkü ne Tanrı’yı tanırlar ne de O’nun sözüne iman ederler.

Umut, insanların eylemlerine veya sahip olduklarına değil, Tanrı’nın eylemlerine ve sahip olduklarına dayanır. İmanlılar bu gerçeği kendilerine dayanak alıp umutla Tanrı’ya duasını sunar ve başkalarına hizmet eder, çünkü Tanrı’nın tüm dünyada ve insanların yüreklerinde iyilik için etkin olacağına güvenir.

Bible verses will open on bibleserver.com in a new window.

Source: Açıklamalı Kutsal Kitap. (İstanbul: Yeni Yaşam Yayınları, 2010) p. 1666.

Copyright © 2010 Yeni Yaşam Yayınları. Used by Permission.