Diğer Kaynaklar

Eski Antlaşma Kitapçıkların Yazılış Tarihleri

Eski Antlaşma 39 kitapçık içerir. Bunlar yaklaşık bin senelik bir sürede hazırlanıp yazıldı. Kitapçıkların yazılış tarihlerin bazıları tam olarak bilinmemektedir. Bu tablo geleneksel Protestan Hristiyanlığında kabullenen tarihleri kullanarak kitapçıkların aşağı yukarı ne zaman yazıldıklarını ve yazarların kimliğini açıklar.

Kısaca İnancımız

İnancımızın ana hatlarını içeren bu sayfa, Kutsal Kitap’ta öğretilen teolojinin 10 temel kategorisinin kısa bir özetidir. Kutsal Yazılar üzerine tümevarımsal bir çalışmadan doğmuştur. Bu notları, imanlılara neye inandıklarını anlamalarına yardımcı olması amacıyla sunuyoruz. Bunları okumanın ve Kutsal Yazılar üzerinde derin düşünmenin, kardeşlerimizin “Tanrı’yı bütün yürekleri, canları ve akılları ile sevme” arzularını derinleştirmesini umuyoruz.