Göklerin Egemenliği diye de geçer; sadece Matta’da bu şekilde tanımlanır (Mat. 3:2; Yahudiler Tanrı’nın adını boş yere kullanmaktan korktukları için “Tanrı” yerine “gök” sözcüğünü kullanırlardı, Mar. 11:30).

Tanrı’nın Egemenliği kavramının, Kutsal Kitap’ta üç anlamda açıklandığı görülür:

  1. Tanrı’nın evreni, doğayı, tüm ulusları ve insanları kapsayan mutlak hakimiyeti (1Ta. 29:11-12; Mez. 90:1-6; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 145; Dan. 4:17,25,32).
  2. Doğruluğun ve iyiliğin hüküm sürdüğü yetki alanı. İsa Mesih’in, ölümü ve dirilişiyle sağladığı kurtuluş, bu egemenliğin temelidir. İsa, kişinin bu egemenliğe, kurtuluşa kavuştuktan sonra girebileceğini öğretmiştir (Mat. 6:33; Yu. 3:3-5). Pavlus da yazılarında, kişinin bu egemenliğe, Mesih’e teslimiyet ve Kutsal Ruh’un yenilemesiyle birlikte ait olduğunu bildirir (Rom. 14:17; Kol. 1:13).
  3. Aynı zamanda, Tanrı’nın, Yar. 1:26-28’deki buyruğuyla uyumlu olarak gerçekleşen ve Mesih’in ikinci gelişinde tamamlanacak olan yeryüzündeki egemenliğinin fiziksel görünümüdür (bkz. örn. Yşa. 2; 9; 11; 25; 26; 27; Hez. 36-37 ve Zek. 14. bölümler).

Tanrı’nın egemenliği, İsa’nın vaazlarının ve öğretilerinin ana konusudur (özellikle Mat. 5; 6; 7. bölümler). Egemenliğin ruhsal ve fiziksel görünümü, İsa Mesih’in ölümü, dirilişi, yücelmesi ve Kutsal Ruh’un gönderilmesi üzerine kuruludur. İsa gelmeden önce Yahudiler, “Mesih çağı”nın, Tanrı’nın İsrail halkına verdiği vaatleri yenilediği bir zafer çağı olacağını düşünüyorlardı; bu çağın siyasal bir zafer ve refah dönemi olacağına dair beklentileri, Tanrı’nın Egemenliği’nin ruhsal unsurlarını gölgelemişti. İsa’nın öğretisi (yani Dağdaki Vaaz ve benzetmeler, Mat. 5; 6; 7; 13. bölümler; Yu. 3:3-5), Tanrı’nın Egemenliği’nin nitelikleri, bu egemenliğe nasıl dâhil olunacağı, bu egemenlikte nasıl yaşanacağı ve egemenliğin etkilerinin nasıl yayılacağı hakkında halkın anlayışını tazeledi. İmanlılar, Tanrı’nın Egemenliği’ne ait niteliklere paydaş olduklarında dolayı İsa’nın (Mat. 5; 6; 7. bölümlerde yer alan) buyruklarını uygulayabilirler. Tanrı’nın Egemenliği birçokları tarafından reddedilmiştir (Mat. 12-13. bölümler) ve Tanrı’nın belirlediği zamana kadar somut olarak görünür hale gelmeyecektir; ancak Tanrı’nın Egemenliği, İsa’nın sağladığı kurtuluşa iman edenlere verilen Kutsal Ruh aracılığıyla imanlıların yüreklerinde görülür. Tanrı’nın Egemenliği’nin yeryüzünde artan ölçüde etkin olması için de kurtuluş müjdesi duyurulmaya devam edilir.

Kutsal Kitap ayetleri bibleserver.com web sitesinde yeni bir pencerede açılacaktır.

Kaynak: Açıklamalı Kutsal Kitap. (İstanbul: Yeni Yaşam Yayınları, 2010) s. 1383.

Telif Hakları © 2010 Yeni Yaşam Yayınları. İzin ile kullanılmıştır.