Mısır’dan Çıkış 20:1-17 ve Yasanın Tekrarı 5:6-21 ayetlerinde geçen ve “On Emir” olarak da bilinen bu buyruklar, Tanrı’nın Musa aracılığıyla İsrail halkıyla yaptığı antlaşmaya halkın göstermesi gereken bağlılığı özetler (ayrıca bkz. Antlaşma). On Buyruk, o çağda krallar ve yönetimler tarafından yaygın olarak uygulanan ilah yasalarıyla farklılık gösterir. Eski Ortadoğu’da tapılan birçok putun ve ilahın sözde kararlarında büyük değişkenlik görülürken, RAB mutlak iyinin ve kötünün ne olduğu konusunda tutarlıdır ve buyruklarını bu doğrultuda düzenler. Buyruklar, temel olarak sevginin ölçütlerini belirler. Bunlar sayesinde, İsrail halkı ilahi Hükümdar’ın (Tanrı’nın) karakterini öğrenir ve yansıtır. On Buyruk için yapılan çeşitli sınıflandırmalar vardır; bunlar arasında en yaygın ve uygun olanı, buyrukları “mutlak buyruklar” (bunu yapma, şunu yap gibi) ve “duruma bağlı buyruklar” (koşula göre yapılması gerekenler) olarak ikiye ayıranıdır. On Buyruk.

Kutsal Kitap ayetleri bibleserver.com web sitesinde yeni bir pencerede açılacaktır.

Kaynak: Açıklamalı Kutsal Kitap. (İstanbul: Yeni Yaşam Yayınları, 2010) s. 114.

Telif Hakları © 2010 Yeni Yaşam Yayınları. İzin ile kullanılmıştır.