Ölüm (Yar. 2:17; 3:17-19; Rom. 5:12-14), Kutsal Kitap’a göre günahın sonucudur. Bir tür ayrılık ifade eder. Üç farklı yolla insanoğlunu etkiler ve kendini gösterir: ruhsal ölüm, bedensel ölüm, ikinci ölüm. İnsanın ruhsal yönden Tanrı’dan ayrı olmasına ruhsal ölüm adı verilir. İnsanı suçlu ve ruhsal açıdan kirli kılan günah, insanın Tanrı’ya yabancılaşmasının nedenidir ve Mesih bu suçların bedelini (aslında insanın Tanrı’ya borçlu olduğu bir bedeldir bu) ödemek üzere çarmıha gerilmiştir; bu yüzden Mesih imanlısı olmayan herkes ruhsal açıdan ölüdür (Ef. 2:1-3; Kol. 2:13). Bedensel ölüm ise, insanın maddesel ve ruhsal yönlerinin birbirinden ayrılmasıdır. Bedensel ölüm, Kutsal Kitap’ta “düşman”, “doymak bilmez bir canavar”, “zindan” ve “dipsiz bir derinlik” olarak da tanımlanır; nihai olarak Tanrı’nın denetimi altındadır (Mez. 18:4-19; Yşa. 25:6-8; krş. Vai. 12:1-7; 1Ko. 15:55-57; İbr. 9:27). İkinci ölüm ise, yargı zamanında ateş gölünde Tanrı’dan sonsuza dek ayrılmak demektir (Va. 2:11; 20:6,14; 21:8). Ruhsal ölüme ve ikinci ölüme tek çare, Mesih’in insanın günahlarını üstlenerek ölüp dirilmesiyle insana sunduğu kurtuluştur (Rom. 6:1-14; 1Ko. 15:20-25; Va. 1:17-18). Mesih’in kurtarışına iman edip güvenle kendini O’na teslim edenler için artık bir mahkûmiyet yoktur; bundan dolayı imanlılar için bedensel ölüm, Üçlübirlik olan Tanrı’yla aralarında engel olmadan ebedi esenliğin süreceği dönemin başladığı an demektir (Rom. 8:31-39; 2Ko. 5:1-10; Flp. 1:21-23; İbr. 2:14-15; Va. 6:9-11). Tüm Mesih imanlıları, konum olarak daha şimdiden sonsuz yaşam diyarına aittirler (Yu. 5:24; 11:25-26).

Kutsal Kitap ayetleri bibleserver.com web sitesinde yeni bir pencerede açılacaktır.

Kaynak: Açıklamalı Kutsal Kitap. (İstanbul: Yeni Yaşam Yayınları, 2010) s. 1660.

Telif Hakları © 2010 Yeni Yaşam Yayınları. İzin ile kullanılmıştır.