Kadınlar

İlk görgü tanıklarının kadınlar olması, Yahudiler’in kadınların tanıklığını kabul etmemesi açısından önemlidir (Antiquities 4.8.15). Bu nedenle eğer Mesih’in dirilişi uydurma bir hikâye olsaydı, ilk görgü tanıkları olarak kadınları seçmek pek akıllıca olmazdı, çünkü bu durum yaşananların gerçekliği hakkında şüphelere neden olurdu.

Öğrenciler

İsa Mesih’in dirildikten sonra bir defada beş yüzden fazla kişiye görünmüştür; bu yüzden tanıklıkların bir halüsinasyon olmadığı açıktır. Dirilmiş Mesih’i görmeden önce öğrencilerden hiçbiri bunun mümkün olabileceğine inanmamıştı (İsa onlara dirileceğini açıkladığı halde tutuklanması sırasında hepsi kaçmış, ölümünün ardından gizlenmişlerdir), bundan dolayı İsa’nın onlara görünmesi gibi bir beklentileri de yoktu.

Pavlus

İmanlıların ve kilisenin amansız bir düşmanı olan Saul’un (Pavlus’un) Mesih imanlısı olması önemli bir eylemi gerektiriyordu. Dirilmiş Mesih’i görmek Pavlus’un, Mesih’in yaşamının, ölümünün ve dirilişinin ayrıntılarının yanı sıra, kilisenin varlığının Eski Antlaşma vaatlerinin sonucu olduğunu görmesini sağladı ve ondaki büyük değişimi kaçınılmaz kıldı. Dirilmiş Mesih’i görmek böyle bir sonuç doğuruyordu.

Kutsal Kitap ayetleri bibleserver.com web sitesinde yeni bir pencerede açılacaktır.

Kaynak: Açıklamalı Kutsal Kitap. (İstanbul: Yeni Yaşam Yayınları, 2010) s. 1529.

Telif Hakları © 2010 Yeni Yaşam Yayınları. İzin ile kullanılmıştır.