Kutsal Ruh, Kutsal Kitap’ta, özde bir olan üç kişi şeklinde açıklanan Tanrı’nın üçüncü kişisidir (bkz. Üçlübirlik — Üçlük). Tanrısal öze sahip olma anlamında Baba ve Oğul ile eşit ve ebedi olan Kutsal Ruh’un işleyişi bazı açılardan farklıdır. Bu üç kişilik de Tanrı’nın yaratış ve kurtarış eylemlerinde yer almıştır, ancak aralarında, özellikle kurtarış sağlayan eylemler açısından önemli farklılıklar bulunur (bkz. Yu. 3:3-5; Rom. 8:9; 1Ko. 6:19-20; 12:13; 2Ko. 1:22; Ef. 1:13-14; Tit. 3:4-6).

Eski Antlaşma döneminde Kutsal Ruh kişiye Tanrı tarafından belirli bir görevi yerine getirmesini sağlamak üzere geçici bir süreyle verilmiştir (bkz. Çık. 31:3). Bu görevler arasında, Hâkimler döneminde halkın zulümden kurtarılması veya krallık döneminde tapınağın inşa edilmesi vardır (bkz. Hak. 3:10) Eski Antlaşma döneminde “Tanrı’nın Ruhu’nun halkı arasında yaşaması”, Tanrı’nın önce Buluşma Çadırı’ndaki, inşa edildikten sonra tapınaktaki varlığı anlamına gelirdi. Kutsal Ruh, Eski Antlaşma dönemi boyunca Tanrı’nın, seçtiği insanlara sözünü bildirmesi sürecinde de etkin oldu (Mik. 3:8; 2Pe. 1:19-21); Kutsal Yazılar’ı kaleme alan yazarlara esin vermeye Yeni Antlaşma döneminde de devam etti (krş. Yu. 14:26; 15:26; 16:11-13).

Tanrı’nın ebedi sevgiye dayanan tasarısı ve Mesih’in çarmıhta ödediği kefaret aracılığıyla sağlanan kurtuluşun bereketlerini imanlılara ulaştıran Kutsal Ruh’tur. Kutsal Ruh imanlıya tanrısal yaşam sağlar (Yu. 3:3-5; Tit. 3:4-6) ve Kutsal Ruh vaftizi imanlıyı Mesih ve imanlılar topluluğu ile bir beden kılar (1Ko. 12:13; bkz. Elç. 1:5; 11:15; ayrıca bkz. Rom. 6:3). İmanlıların yüreklerinde yaşayarak onları güçlendirir (Yu. 14:17; Rom. 8:9). Ruh’un imanlının yaşamında bulunması, imanlının gelecekte kavuşacağı tam kurtuluşun (2Ko. 1:22) ve Tanrı’nın imanlıyı evlat olarak kabul ederek mirasına ortak ettiğinin güvencesidir (Rom. 8:14-17; Gal. 3:26-4:7). Kutsal Ruh imanlıyı Kutsal Yazılar’da yazılanları yaşamında uygulamaya yöneltir (1Ko. 2:12-16; 1Yu. 2:20,27); Tanrı’nın isteğine uygun ve Tanrı’ya yaraşır bir yaşam sürmesini mümkün kılar (Rom. 8:1-12; Gal. 5:13-26). Kutsal Ruh imanlılara, başkalarına (özellikle imanlılar topluluğuna) hizmet etmeleri için çeşitli armağanlar verir; imanlıları bu hizmetler için güçlendirmenin yanı sıra hizmet fırsatları da sağlar (1Ko. 12:4-11).

Kutsal Ruh’un hem Eski (peygamberler aracılığıyla, Yar. 6:3; Yşa. 63:10-11) hem de Yeni Antlaşma döneminde imanlıların aracılığıyla günaha karşı savaştığı görülür (bkz. 2Se. 2:6-7). Kutsal Ruh günah, doğruluk ve yargılama konularında dünyayı ikna eder (Yu. 16:7-11).

Kutsal Kitap ayetleri bibleserver.com web sitesinde yeni bir pencerede açılacaktır.

Kaynak: Açıklamalı Kutsal Kitap. (İstanbul: Yeni Yaşam Yayınları, 2010) s. 1644.

Telif Hakları © 2010 Yeni Yaşam Yayınları. İzin ile kullanılmıştır.