Acılar ve sıkıntılar, günahlı bir dünyada yaşamanın beraberinde getirdiği olumsuzluklardan da kaynaklanabilir (krş. Yar. 3:14-19), kişinin kendi eylemlerinin sonucu olarak da görülebilir. Tanrı’yla ilişki içindeki bir imanlının, acı ve sıkıntıları imanda gelişme fırsatı olarak değerlendirmesi hem Şeytan’ın amacına ulaşmaması açısından hem de yaşanan durumlardan daha büyük bir zararla çıkmamak adına yararlı olacaktır. İmanlı, zorluklar ve sıkıntılarla karşılaştığında gerçekte neye öncelik vermesi gerektiğini anlar. Böyle bir durumla karşı karşıya gelip de Tanrı’nın yolundan dönmeyen imanlı, samimi bir tövbekâr olduğunu göstermiş olur. Tanrı’nın denemesinin kişiyi geliştirmeye ve kendisine daha çok yaklaştırmaya, Şeytan’ın ayartısının ise kişiyi Tanrı’dan uzaklaştırmaya ve günaha mahkûm etmeye yönelik olduğu unutulmamalıdır. İnsan, içinde bulunduğu durumla ilgili doğrudan bilgiye sahip olamayacağından dolayı, çektiği acıların nedenini her zaman bilmeyebilir; ancak acılarla yüzleşen bir imanlıya dayanak olacak birçok gerçek vardır: Tanrı’nın tasarısı dışında hiçbir olay olamaz ve Tanrı’nın tasarısını engelleyecek hiçbir şey yoktur. Tanrı’nın Mesih’i çarmıhta ölmek üzere yeryüzüne göndermesi ve Mesih’in insanın günahlarını kaldırmak uğruna katlandığı ve razı olduğu her şey, Tanrı’nın acı ve sıkıntı çekenleri anladığının kanıtıdır (Yu. 16:33). Her zaman tüm sıfatlarıyla tutarlı olan Tanrı, imanlının iman yaşamında gelişmesi, hizmete hazırlanması, sadece O’na bağımlı olarak yaşamayı öğrenmesi ve kutsallıkta ilerlemesi amacıyla terbiye edebilir, imanlıların O’nu yüceltmesi ve daha iyi tanıması için yüce bilgeliğiyle acılara izin verebilir (bkz. Eyüp Kitabı; Elç. 14:21-22; Rom. 5:3-5; 2Ko. 1:3-12; İbr. 12:3-11; Yak.1:2-5; 1Pe. 1:3-12). İmanlıların, Tanrı’nın dünyada sürmekte olan kötülüğün sorumlusu olmadığını ve her durumda iyilik için etkin olduğunu, imanlılar olarak özellikle kötülüğün hedefi haline geldiklerini, ebediyete dayanan tasarısında hiçbir kötülüğe ve acıya yer vermediğini, o tasarısının görüleceği güne kadar yaşanan her tür acı ve sıkıntının o gün geldikten sonra anlamsız ve önemsiz kalacağını her zaman yüreklerinde saklamaları gerekir (2Ko. 4:16-18; 2Ti. 3:12; 1Pe. 4:12-19).

Kutsal Kitap ayetleri bibleserver.com web sitesinde yeni bir pencerede açılacaktır.

Kaynak: Açıklamalı Kutsal Kitap. (İstanbul: Yeni Yaşam Yayınları, 2010) s. 1830.

Telif Hakları © 2010 Yeni Yaşam Yayınları. İzin ile kullanılmıştır.