Mesih’e Tanıklık

Bir hukuk terimi olan “tanıklık”, hem görgü tanığının hem de tanıklık edilen olayın doğruluğunu hâkime göstermek kavramını ifade etmektedir. Yeni Antlaşma’daki “tanıklık” kavramı söylenenlerin kanıtsal değerinin veya içeriğinin yanı sıra ilan etme eylemini de içermektedir. “Tanık” sözcüğü, Yeni Antlaşma’da Mesih’in yaşamındaki tarihi olaylara görgü tanığı olmuş kişiler (yani elçiler) için sıklıkla kullanılmıştır. İfade hem kilisenin Müjde’yi ilan etmedeki etkinliğini tanımlamakta hem de Mesih’i gönderen Tanrı’nın açıklayıcı eylemini özetlemektedir. Günümüzde imanlıların tanıklığı elçilerin tanıklığına bağlıdır; imanlılar günümüzde aynı tarihi bildiriye herhangi bir ekleme veya çıkarma yapmadan tanıklık etmektedirler. Tanıklık, Yuhanna’da bir görevi yerine getirmek üzere gönderilmiş olma kavramıyla yakından ilişkilidir. Tanıklık etme görevini yerine getirmek, kişinin kendisini görevlendirene yücelik ve övgü kazandırır; bunun için de görevi verenin isteğini yerine getirmek ve sözlerini bildirmek gereklidir. Yeni Antlaşma’daki tanıklık kavramı, bir kişinin başkalarının karşı çıkmasına rağmen gördüklerinin gerçekliğine tanıklık etmesi düşüncesini içerdiğinden dolayı, çoğunlukla başkalarının düşmanlığını çekmeyi ve sıkıntılara maruz kalmayı beraberinde getirir. Tanıklık görevi, bunu gerçekleştirmeyi mümkün kılan Kutsal Ruh’a bağımlı olarak yürütülmek üzere, Tanrı’nın tüm halkına verilmiştir. Bütün kaynaklar Tanrı tarafından sağlanmaktadır. Görev nihai olarak, sözlü tanıklığın bildirilmesi aracılığıyla Mesih’in dünyaya tanıtılmasıdır.

Bible verses will open on bibleserver.com in a new window.

Source: Açıklamalı Kutsal Kitap. (İstanbul: Yeni Yaşam Yayınları, 2010) p. 1537.

Copyright © 2010 Yeni Yaşam Yayınları. Used by Permission.