Peygamberler

Peygamberler, Tanrı’nın, sözlerini halka doğrudan aktarmak üzere seçip görevlendirdiği sözcülerdir. Peygamberler, herhangi bir şeyi hileyle değiştiren sihirbazlar veya uyduruk bir bildiriyi iletmek üzere sözler ezberleyen kişiler değildir. Tanrı, peygamberler, görümler, rüyalar yoluyla veya doğrudan konuşarak bildirisini iletir. Peygamberlerin hizmeti Tanrı’nın koyduğu sınırlar içindedir. Tanrı’nın bildirilerini açıklamak için çok çeşitli yollara başvurmuşlar ve bunları çoğu kez dikkat çekici davranışlarla duyurmuşlardır (mucizeler eşliğinde veya kendi hayatlarında eylemsel olarak; örn. 1Kr. 18:22-39; Yer. 13:1-11; 19. bölüm; Hez. 24:15-27; 37. bölüm; Hoş. 1. bölüm). Eski Antlaşma döneminde ilahi bildirilerin en çok şu konular üzerinde yoğunlaştığı görülür: Tanrı’nın halkıyla yaptığı antlaşma, halkın antlaşmaya sadakatsizliği, putperestlik, adaletsizlik, tapınma düzeninin önemi, seçilmişlik, eski gönence kavuşma, kurtuluş, arındıran ve cezalandıran yargı, Kral Davut, Mesih ve öbür uluslar. Peygamberlerin genelde halkın antlaşmaya sadakatsizlik gösterdiği dönemlerde, halkı tövbeye yöneltmek üzere ortaya çıktığı görülür. Peygamberler bildirilerini, hem “yazılı” hem de “sözlü” olarak iletirler. Yasanın Tekrarı 13; 18. ve Yeremya 23. bölümlere göre, peygamberlerin RAB’be (Yahve’ye) ve yasalarına bağlı olması, Tanrı’nın yetkisiyle konuşması, yakın ve uzak gelecekten haber vermesi, çoğunlukla belirtiler ve harikalar yapması, kutsallıkla nitelenen bir yaşam sürmesi ve bildirilerinin kendilerinden önceki vahiyle uyumlu olması gerekiyordu; yine Kutsal Kitap’a göre, peygamber olarak bildirdikleri gerçekleşmediği takdirde, kişisel olarak öbür nitelikleri uysa da sahte peygamber olarak kabul edilmelidir. Yeni Antlaşma dönemi peygamberleri ile Eski Antlaşma dönemi peygamberleri arasında görevler ve nitelikler açısından devamlılık olduğu görülür (1Ko. 14. bölüm). Eski Antlaşma döneminde bildirilen peygamberliklerin çoğu Mesih’in gelişiyle gerçekleşmiştir; gerçekleşmesi beklenenler, Mesih’in ikinci gelişi, Tanrı’nın Egemenliği’nin tam olarak kurulması, yeni yer ve yeni gökle ilgili peygamberliklerdir.

Bible verses will open on bibleserver.com in a new window.

Source: Açıklamalı Kutsal Kitap. (İstanbul: Yeni Yaşam Yayınları, 2010) p. 267.

Copyright © 2010 Yeni Yaşam Yayınları. Used by Permission.