Kutsal Kitap’taki Mecazlar ve Benzetmeler

Kutsal Yazılar’da yer alan mecazi ifadeler, metnin bağlamı, Tanrı’nın vahyinin tarih içindeki gelişim süreci, yazıldığı dil ve kültürel yapı göz önüne alınarak değerlendirilmelidir. Örneğin, Tanrı’yla ilgili “öküz” ve “ayı” gibi benzetmeler, bu sözcüklerin Türkçe’de ifade ettikleri kaba anlamlarda değildir. O çağda ve kültürde, öküz bir güç ve verimlilik simgesiydi; ayı da başka bir güç ve kuvvet simgesiydi. Benzetmeler aracılığıyla bilinen gerçeklerden yola çıkılarak yeni karşılaşılan bir konu hakkında daha ayrıntılı bilgiler sunmak mümkün olduğundan dolayı, mecazlar özellikle yeni bilgileri açıklamak konusunda yararlıdır. Tanrı gözle görülemez niteliklere sahip olduğu için mecazlar özellikle ruhsal konuları anlatmada önemli bir işlevi yerine getirir. Mecazlarda, bilinen gerçekliklerin belli yönleri vurgulanırken diğer yönlerinden söz edilmez. Önemli olan, neyin vurgulanıp neyin vurgulanmadığını anlayabilmektir. Örneğin Tanrı “baba” olarak tanımlandığında, yalnızca bir baba ve oğul arasındaki ilişkiyi değil, aynı zamanda oğulun yaptığı her şeyde babasının izinden yürüyeceğini de akla getirmek gerekir. Tanrı’yı, yaptıklarını ve karakterini anlatmak için kullanılan mecazlar, kişinin O’nunla ilişkisinin yeni bir boyut kazanıp daha da derinleşmesini mümkün kılar.

Bible verses will open on bibleserver.com in a new window.

Source: Açıklamalı Kutsal Kitap. (İstanbul: Yeni Yaşam Yayınları, 2010) p. 1173.

Copyright © 2010 Yeni Yaşam Yayınları. Used by Permission.