Lütuf

Lütuf, Tanrı’nın, bereketlerini hak etmeyen insanoğluna karşılıksız vermesidir. Bir bakıma Tanrı’nın bütün eylemleri lütuf olarak adlandırılabilir. Tanrı’nın günahkâr insanları kabul etme zorunluluğu yoktur; ancak O, böyle yapmayı tercih eder ve bu lütuftur.

Genel lütuf, Tanrı’nın, dünyanın tümü için her yerde ve her gün cömertçe gösterdiği şefkattir. Tanrı’nın ekinleri büyüten yağmuru ve güneşi herkese sağlaması veya devletler, yönetimler, yöneticiler aracılığıyla adaleti sağlaması, kötülüğü ve şiddeti önlemesi veya cezalandırması da genel lütuf kapsamında sayılabilir. Tanrı’nın suretinde yaratılan insana, sanat icra etmenin yanı sıra bilim ve teknolojiden faydalanması için verilen yetenekler de genel lütfun örnekleridir. Ayrıca Tanrı’nın benzeyişindeki insana doğal âlem üzerinde verilen yetki sonucunda doğal çevreden bilgece yararlanılması bir diğer örnektir (krş. Yar. 1:26-28; Mez. 8; Mat. 5:45; Elç. 14:15-17; 17:24-31; Rom. 13:1-7; 1Pe. 2:11-14).

Özel lütuf, İncil’de açıklanır. Baba’nın ebedi tasarına göre başlatılan, Mesih’in kimliği ve yaptıkları üzerinde odaklanan ve Kutsal Ruh aracılığıyla yürütülen Tanrı’nın kurtuluş tasarısı tamamen bir lütuf eylemidir (Ef. 1:3-14). Kurtuluş bütünüyle Tanrı’nın bir armağanıdır (Rom. 3:21-31). Özel lütuf, Tanrı’nın vaatler yoluyla ve Musa (Çık. 33. bölüm) ve Nuh (Yar. 6:8) gibi insanlarla ilişkisinde görülür. Lütuf, imanlıları kurtuluşta bir adım öteye taşır ve kurtuluş armağanına uygun kutsal bir yaşam sürmeleri (Rom. 6:1-14; Gal. 3:1-5; 5:13-26; Tit. 2:11-14), Mesih’in bedenini (kiliseyi) geliştirmeleri ve kurtuluş müjdesini duyurmak (Rom. 15:16; Ef. 2:20; 4:11-16) amacıyla başkalarına hizmet etmeleri için Kutsal Ruh armağanının verilmesine dek uzanır. Lütfun son aşaması, imanlının diriliş bedenini ve mirasını tam olarak alması sonucunda Tanrı katına yüceltilmesidir (Rom. 8:18-30). Vaftiz ve Rab’bin Sofrası’nı da lütuf olarak değerlendirenler de vardır.

Lütuf ve günah, Kutsal Kitap’ta iki ayrı dünya olarak kişileştirilir. İmanlılar, her ne kadar Mesih’in ölümü ve dirilişiyle lütuf âlemine girseler de, her gün yeni efendilerinin lütufkâr önderliğini izlemeye karar vermelidirler (Rom. 6. bölüm). Tanrı imanlıların ruhsal büyümesi için (Kutsal Kitap, dua, paydaşlık ve tanıklık gibi) bütün lütuf yollarını sağlamıştır.

Bible verses will open on bibleserver.com in a new window.

Source: Açıklamalı Kutsal Kitap. (İstanbul: Yeni Yaşam Yayınları, 2010) p. 1733.

Copyright © 2010 Yeni Yaşam Yayınları. Used by Permission.