Sıkıntı ve Acılarla İlgili Öğreti

Ayrıca bkz. Ceza ve Ödülle İlgili Öğreti.

Sıkıntı ve acılar konusunda Eyüp’ten alınacak dersler şu şekilde sıralanabilir:

  1. Tanrı, ceza ve ödül öğretisini savunan bir teolojik yaklaşımın sınırları içine hapsedilemez.
  2. Acıların nedeni her zaman günah değildir.
  3. Acı çekmeye ilişkin yanlış inanışlar benimsemek, Tanrı hakkında yanlış inanışlara kapılmaya neden olacaktır.
  4. Şeytan, Tanrı ile yürüttüğü mücadelede ceza ve ödül öğretisini insanlara karşı kullanır.
  5. Acıların gerçek nedeni çoğu zaman sır olarak kalır. Ancak çekilen acıların, Tanrı’nın bilgeliğiyle ve iyiliğiyle ilgili olduğunu ve bir amaç taşıdığını bilmek gerekir. Tanrı’ya bu konuda güvenmek için Kutsal Kitap’ta açıklanan gerçekler dışında bir neden gerekmez.
  6. Sıkıntı çekilen zamanlarda, doğru tutumu sergilemek için yaşanan acının nedenini bilmek gerekli değildir. Çekilen acının birçok amacı olması mümkündür; örneğin günahın bir sonucu olabilir, kişinin karakterini arındırmak amaçlı olabilir, başkalarına hizmet etmeye hazırlanmak üzere olabilir…
  7. Tanrı, imanlının yaşamındaki amaçlarını gerçekleştirmek için acı ve sıkıntı çekmesine izin verir.
  8. Acı çekmek, bazen başka bir kötülüğün başımıza gelmesini engelleyebilir.

Bible verses will open on bibleserver.com in a new window.

Source: Açıklamalı Kutsal Kitap. (İstanbul: Yeni Yaşam Yayınları, 2010) p. 734.

Copyright © 2010 Yeni Yaşam Yayınları. Used by Permission.